top of page

יעל פלג

עורכת דין ומגשרת

Yael Peleg

Attorney At Law

המשרד מתמחה בתביעות שעניינן:

רשלנות רפואית

תביעות נגד בתי חולים, קופות חולים  ומרפאות פרטיות בכל תחומי הרפואה, ובין היתר:

היריון ולידה - שיתוק מוחין, פרע כתפיים, מומים מולדים וכיו"ב  
איחור באבחון מחלות וגידולים 
רשלנות בטיפול במחלות 
רשלנות בניתוחים  
נזק אשר נגרם כתוצאה מטיפול רפואי מבלי שהוסבר לחולה מראש הסיכון להתרחשותו

 

תאונות דרכים
תביעות נגד כל חברות הביטוח בגין פגיעה תוך כדי ועקב שימוש ברכב מנועי.

תאונות עבודה
תביעות בגין נזק גוף אשר נגרם תוך כדי עבודה כתוצאה מרשלנות.

נזקי גוף כתוצאה מתאונות אחרות, בין היתר: נפילות ופציעות בתחום רשות ציבורית תאונות במוסדות חינוך תאונות במתקני ספורט, שעשוע ונופש
 

גישור

תחומי פעילות

Yael Peleg

יעל פלג

עורכת דין ומגשרת

Attorney At Law

bottom of page