top of page

יעל פלג

עורכת דין ומגשרת

Yael Peleg

Attorney At Law

תיקים מרכזיים

Yael Peleg

יעל פלג

עורכת דין ומגשרת

Attorney At Law

הריון ולידה - יילוד לפני המועד

נזק מוחי כתוצאה מסיום יזום של ההריון 6 שבועות לפני המועד

ההריון עם התובעת היה הריונה הרביעי של אמה. שתי לידות קודמות הסתיימו בניתוח קיסרי, ולפיכך ידעה האם שגם הפעם תצטרך ללדת בניתוח קיסרי. בהיותה מנוסה בהריונות סברה שאין טעם למהר לפנות למעקב בטיפת חלב בשלבים המוקדמים של ההריון ועשתה זאת רק כעבור מספר חודשים. בשלב זה היא לא זכרה במדויק את מועד הוסת האחרון, ובכרטיס טיפת החלב צוין תאריך עם סימן שאלה לידו. בשלושת ביקוריה בטיפת חלב נשלחה לבדיקות בסיסיות (דם, שתן), ומשהתברר כי בכוונתה לבצע את הניתוח בבי"ח פרטי – הופנתה להמשך מעקב בביה"ח. האם, אשר סברה שהיא נמצאת בסוף ההיריון, הגיעה לבדיקה לביה"ח שם התכוונה לבצע את הניתוח. היא נבדקה בדיקה קלינית על ידי רופאה שהיתה בתחילת ההתמחות שלה והוזמנה לניתוח קיסרי אלקטיבי כעבור שבוע. בשום שלב עד לניתוח לא בוצעה לה בדיקת אולטרהסאונד על מנת לוודא את גיל ההריון. רק לאחר הוצאתה של התובעת מרחם אמה התברר שהיא פגה וכי הוצאה מהרחם כששה שבועות לפני תום ההריון. התובעת נולדה אומנם במצב מצוין, אך תוך זמן קצר, בשל חוסר בשלות מערכת הנשימה, התדרדר מצבה, היא נזקקה להנשמה משך מספר ימים, ולקתה בסיבוכי פגות קשים אשר הותירו אותה עם שיתוק מוחין קשה , נכה בשיעור 100% ותלויה לחלוטין בזולת לכל ימי חייה.  
התובעת והוריה הגישו תביעה נגד ביה"ח בטענה שהתרשל בכך שלא ערך בדיקות מקיפות, ובמיוחד בדיקת אולטרה סאונד פשוטה, על מנת  לוודא את גיל ההריון לפני החלטה על ניתוח קיסרי. לטענת התובעים אי ביצוע בדיקת עזר כלשהי לאימות גיל ההריון לפני החלטה על ניתוח קיסרי אלקטיבי מהווה רשלנות חמורה בכל מקרה, אך בעיקר נוכח הספק לגבי מועד הוסת האחרון והעדר מעקב מסודר בטיפת חלב מתחילת ההריון.  
ביה"ח טען להגנתו כי כל האחריות לכך שהתובעת הוצאה מרחם אמה בטרם עת חלה על אמה, בשל העובדה שלא הלכה למעקב מסודר כבר בתחילת ההריון, אשר היה מגלה את הטעות בגיל ההריון.                                                                                                     
ביהמ"ש קיבל את התביעה, קבע שביה"ח התרשל בכך שלא ערך בדיקות לאימות גיל ההריון ופסק לתובעת פיצויים. יחד עם זאת נקבע כי גם אמה של התובעת נושאת באופן חלקי באחריות להשתלשלות האירועים בשל העובדה שלא הלכה למעקב מסודר בטיפת חלב מתחילת ההריון. 

היריון ולידה - יילוד לפני המועד
Anchor 1
bottom of page