top of page

יעל פלג

עורכת דין ומגשרת

Yael Peleg

Attorney At Law

תיקים מרכזיים

Yael Peleg

יעל פלג

עורכת דין ומגשרת

Attorney At Law

מחלות פנימיות - סוכרת

ביהמ"ש המחוזי בחיפה חייב את קופת חולים לפצות חולה סוכרת אשר עקב הרשלנות במעקב אחריו התעוור ונזקק להשתלת כליה.

התובע אובחן כחולה סוכרת. רופאת המשפחה אשר טיפלה בו נתנה לו טיפול תרופתי אך לא הפנתה אותו למרפאת סוכרת או למומחה בתחום. למרות הטיפול התרופתי נותרה רמת הסוכר בדמו גבוהה מאד. במקביל פיתח התובע יתר לחץ דם. על פי הפרקטיקה המקובלת ועל פי נהלי קופת חולים חייב כל חולה סוכרת לעבור בדיקות תקופתיות לוודא שאין פגיעה ב"אברי מטרה" כגון עיניים, כליות, לב. כמו כן יש חובה לבצע מעקב שוטף אחר לחץ הדם, שכן השילוב של יתר לחץ דם וסוכרת מגדיל מאד את הסיכון בו מצוי החולה. רופאת המשפחה לא ביצעה את הבדיקות המחוייבות: משך מספר שנים לא נשלח התובע לבדיקת עיניים, לא בוצע מעקב מסודר אחר לחץ הדם, לא נבדקו תפקודי הכליות. כל אותה עת סבל התובע מרמת סוכר גבוהה מאד ומיתר לחץ דם. הנזק שנגרם לעיניו ולכיליותיו משך השנים היה בלתי הפיך. הוא נותר עיוור ונזקק להשתלת כליה. ביהמ"ש פסק כי קופת חולים התרשלה במעקב אחריו וחייב אותה לפצותו. יחד עם זאת קבע ביהמ"ש כי מאחר שמדובר בסיבוכים אשר יכולים להתרחש גם כאשר המעקב והטיפול תקינים - יש לזקוף 50% מהנזק על חשבון המחלה ורק 50% נגרמו בשל הרשלנות בטיפול.

מחלות פנימיות - סוכרת
Anchor 1
bottom of page