top of page

יעל פלג

עורכת דין ומגשרת

Yael Peleg

Attorney At Law

תיקים מרכזיים

Yael Peleg

יעל פלג

עורכת דין ומגשרת

Attorney At Law

נוירוכירורגיה - ספינה ביפידה

נזק נוירולוגי כתוצאה מאיחור באבחון ובניתוח ספינה ביפידה

התובעת בשנות העשרה לחייה, נולדה פגה בשבוע 33 להיריון. מאז לידתה אובחן אצלה שיעור יתר בגב. בשנת חייה הראשונה אובחן איחור בהתפתחותה המוטורית. בגיל חצי שנה עדיין לא התהפכה, בגיל שנה ישיבתה לא היתה עדיין יציבה בגיל שנתיים החלה לזחול ורק כעבור מספר חודשים נוספים החלה ללכת אך הליכתה לא היתה יציבה והיא סבלה מהיפוטוניה כללית. משך כל אותה תקופה לא אבחנו הרופאים את הגורם למצבה, ואמרו להוריה שיתכן שהסיבה לכך היא היותה ילדה שמנה. רק בגיל  שנתיים נשלחה התובעת לצילום עמוד השדרה בחשד שיתכן ששם מקור הבעיה. ואכן היא אובחנה כסובלת מספינה ביפידה. להוריה נאמר בשלב זה כי הבעיה מוכרת, היא תחלוף עם הזמן  והתובעת תתפקד ללא כל מגבלה. התובעת הופנתה להמשך מעקב בבי"ח אחר, אך שם לא שמו לב לאבחנה שנכתבה במפורש במכתב ההפניה והחלו לחפש את מקור הבעיה. לאט לאט החמיר מצבה של התובעת מבלי שאיש מהרופאים המטפלים שם לב לאבחנה של ספינה ביפידה אשר נרשמה במכתב ההפניה לביה"ח שנה וחצי קודם לכן. רק בגיל שלוש וחצי אבחנו סוף סוף הרופאים כי התובעת סובלת מעגינה של חוט השדרה

(Thethered Cord) וכי יש להפנותה לטיפול נוירוכירורגי. בשלב זה כבר סבלה התובעת מקושי ניכר בהליכה ומנזקים נוירולוגיים בלתי הפיכים, ואף שנותחה מיד לשחרור עגינת חוט השדרה - לא ניתן היה להציל את העצבים שכבר נפגעו והיא נותרה עם נכות קשה ומרותקת לכסא גלגלים. 
בתביעה שהוגשה כנגד ביה"ח נטען כי היו סימנים ברורים ומוכרים כבר לאחר לידתה של התובעת לעגינה של חוט השדרה, ובכלל זה השיעור בגב המהווה סימן מאד אופייני למחלה. לטענת התביעה מדובר בהפרעה לא נדירה, הניתנת לטיפול, ואילו נותחה התובעת בשלב מוקדם מיד לאחר לידתה, במקום בגיל שלוש וחצי - ניתן היה למנוע את הנזקים  הקשים והבלתי הפיכים אשר נגרמו מלחץ מתמשך על העצבים בחוט השדרה. עוד נטען בתביעה כי כאשר אובחנה המחלה בגיל שנתיים, לא ניתן להורי התובעת הסבר מלא על מהותה, לרבות אפשרויות הטיפול השונות, וכל שנאמר להם הוא שהבעיה תחלוף עם הזמן. בכך נמנעה מהורי התובעת האפשרות לפנות לטובי המומחים בתחום ולדאוג שבתם תקבל את הטיפול האופטימלי .
ההגנה טענה שהאופציה הניתוחית היא רק אחת מדרכי הטיפול האפשריות, וכי לא העיכוב בביצוע הניתוח הוא שגרם לנזק אלא מחלתה הבסיסית של התובעת. 


התובעת פוצתה.

נוירוכירורגיה - ספינה ביפידה
bottom of page