top of page

יעל פלג

עורכת דין ומגשרת

Yael Peleg

Attorney At Law

תיקים מרכזיים

Yael Peleg

יעל פלג

עורכת דין ומגשרת

Attorney At Law

נזק מוחי קשה לתינוק בן חודשיים כתוצאה מהתייבשות קיצונית עקב שלשולים

 
פיצוי שיא של למעלה מ - 14 מיליון שקל , הסכום הגבוה ביותר שנפסק בארץ עד כה בתביעה רשלנות רפואית, נפסק  בספטמבר 2009 לתובע אשר התייבש כתוצאה משלשולים. להלן פרטי המקרה: התובע נולד בריא לחלוטין, לאחר היריון ולידה תקינים. בגיל תשעה שבועות החל לסבול משלשולים. הוא הובא על ידי אמו מספר פעמים לרופאת קופ"ח וקיבל טיפול תרופתי נגד השלשולים. כעבור כשלושה שבועות חלה החמרה בשלשולים, שוב נבדק התובע בקופ"ח, ושוב נשלח לביתו עם טיפול תרופתי נגד שלשולים. על פי הרישומים בתיקו הרפואי לא בדקה רופאת קופ"ח מה מצב הנוזלים בגופו והאם אין סימני התייבשות כתוצאה מהשלשולים. כעבור יומיים חלה החמרה נוספת בשלשולים ונוסף לכך גם חום גבוה. שוב הובא התובע לקופ"ח, ושוב נשלח לביתו, גם הפעם ללא בדיקה של מצב הנוזלים בגופו. אמו של התובע, אשר היתה מוטרדת מאד ממצבו, לקחה אותו עוד באותו ערב לחדר המיון בביה"ח. בביה"ח נבדק התובע על ידי מתמחה צעיר, אשר ערך בדיקה שטחית ומהירה אשר כללה רק מקצת מהמדדים אשר היו צריכים להיבדק. למרות שאף בבדיקה השטחית נמצאו סימני התייבשות – שחרר את התובע לביתו. למחרת ביקשו הורי התובע מרופאת קופ"ח לבוא לביקור בית כיון שהתרשמו שמצבו הולך ומחמיר, אך היא סירבה להגיע.  בשעות הערב באותו יום איבד התובע את הכרתו והובהל על ידי הוריו לבית החולים בלינסון כשהוא במצב של התייבשות קשה. בבית החולים בלינסון לקה התובע בדום לב ונזקק להחייאה ולהנשמה מלאכותית. התובע נותר מחוסר הכרה במשך תקופה ארוכה וסבל ממספר אירועים של דום לב. לאחר קרוב לשנה שוחרר מאשפוזו. בשנים שלאחר מכן אושפז המערער מספר פעמים עקב זיהומים בדרכי הנשימה. התובע סובל משיתוק מוחין ונכות בשיעור 100%. 
ביהמ"ש המחוזי דחה את התביעה תוך שהוא מניח שאף שהדברים לא נרשמו - בוצעו כל הבדיקות הדרושות לגבי מאזן הנוזלים, ולא היתה סיבה לאשפז את התובע או לתת לו נוזלים. עוד קבע ביהמ"ש כי זהו אחד מאותם מקרים נדירים בהם ההתייבשות התרחשה תוך מספר שעות, לאחר בדיקתו של התובע בביה"ח. בערעור שהוגש לביהמ"ש העליון התקבלו טענותיו של התובע לפיהן לא סביר שההתייבשות התרחשה תוך מספר שעות, כי בדיקת התובע בביה"ח היתה שטחית ומהירה ולא נבדקו בה מדדים אשר חייבים היו להיבדק, וכי אף על פי המדדים שנבדקו ניתן היה לאבחן שהתובע סובל כבר מהתייבשות - מצב אשר חייב מתן נוזלים. בית המשפט העליון קבע כי ביה"ח התרשל, וחייב אותו בפיצוי התובע על מלוא נזקיו. התיק הוחזר לביהמ"ש המחוזי בת"א לקביעת גובה הפיצוי. בספטמבר 2009 פסק ביהמ"ש המחוזי לתובע פיצוי של למעלה מ - 14 מיליון שקל - וזאת בנוסף לקצבאות הנכות שקיבל התובע וימשיך לקבל מהמוסד לביטוח לאומי.

נזק מוחי
bottom of page