top of page

יעל פלג

עורכת דין ומגשרת

Yael Peleg

Attorney At Law

תיקים מרכזיים

Yael Peleg

יעל פלג

עורכת דין ומגשרת

Attorney At Law

כלי דם - היצרות הקרוטיס

אירוע מוחי כתוצאה מניתוח לטיפול בהיצרות הקרוטיס

התובע סבל משך שנים ממחלת כלי דם היקיפיים והיה במעקב אצל מומחה לכלי דם של קופ"ח. בדיקות דופלקס עורקי הצוואר הצביעו על היצרות עורקים דו צדדית. בשלב מסויים נאמר לתובע שהעורק באחד הצדדים סתום עד כדי 80% ועליו לעבור ניתוח. הניתוח הוצג לו כניתוח פשוט עם תקופת החלמה קצרה. התובע התעורר מהניתוח במצב של בלבול. תוך זמן קצר הופיע קושי נשימתי ושיתוק פלג גוף. למרות זאת עזב הרופא המנתח את ביה"ח. רק לאחר מספר שעות בוצעה לתובע בדיקת -CT והתברר שלתובע נגרם במהלך הניתוח אוטם מוחי. התובע, אשר עד לניתוח עבד ותפקד ללא מגבלה -  נותר נכה בשיעור 100% ותלוי לחלוטין בזולת.

בהסדר פשרה אשר הושג בין הצדדים פוצה התובע על נזקיו.

כלי דם - היצרות הקרוטיס
Anchor 1
bottom of page