top of page

יעל פלג

עורכת דין ומגשרת

Yael Peleg

Attorney At Law

תיקים מרכזיים

Yael Peleg

יעל פלג

עורכת דין ומגשרת

Attorney At Law

קרדיולוגיה - מסתם מלאכותי

טיפול לקוי בנוגדי קרישה אצל בעל מסתם מלאכותי

התובע, בשנות הארבעים לחייו, עם מסתם מלאכותי בלבו. בשל הסיכון המוגבר להיווצרות קרישי דם טופל, כמקובל, בתרופה לדילול הדם (קומדין). במועד נשוא התביעה אושפז בבי"ח לצורך ניתוח בכליה. לקראת הניתוח הופסק, כמקובל, הטיפול בקומדין ולא ניתן כל טיפול חליפי לדילול הדם משך מספר ימים. מיד לאחר הניתוח התלונן התובע על כאבים בחזה ואובחן כי לקה באוטם. בביה"ח בו היה מאושפז לא היה מקום ביחידה לט.נ. לב והתובע הועבר למחלקה פנימית. במשך יומיים הלך מצבו והחמיר והועלה חשד להימצאות קריש דם על המסתם המלאכותי בלבו - מצב המחייב החלפה מיידית של המסתם. מאחר שמכשיר האקו היה מקולקל, הועבר התובע באמבולנס לבי"ח אחר לצורך ניתוח בלבו. תוך כדי הניתוח התדרדר מצבו של התובע עד כדי מוות קליני וצורך בהחייאה. עקב כך נגרם לו נזק מוחי בלתי הפיך אשר הפך אותו לנכה 100%. הוא הפסיק לעבוד ונותר תלוי בזולת לכל ימיו. התובע טען כי רופאי ביה"ח התרשלו בכך שהפסיקו את הקומדין למספר ימים מבלי לדאוג לאזן את רמת דילול הדם באמצעות תרופה חליפית (הפרין). רשלנות זו גרמה להיווצרות קרישים על גבי המסתם המלאכותי אשר נסחפו למוח וגרמו לנזק המוחי .                                                            
טענת ביה"ח היתה כי מתן הפרין כתחליף לקומדין בחולה עם מסתם הצפוי לעבור ניתוח הנו רק אחת משיטות הטיפול האפשריות, וכי אצל חולים עם מסתם מלאכותי ניתן להפסיק את הקומדין למשך מספר ימים אף ללא מתן טיפול נוגד קרישה חליפי.   


ביהמ"ש קיבל את טענות התובע, קבע שהטיפול בו היה רשלני  ופסק לו פיצויים.

 

קרדיולוגיה - מסתם מלאכותי
Anchor 1
bottom of page