יעל פלג

עורכת דין ומגשרת

Yael Peleg

Attorney At Law

תיקים מרכזיים

Yael Peleg

יעל פלג

עורכת דין ומגשרת

Attorney At Law

כירורגיה

תביעות בגין השארת גופים זרים בגוף לאחר ניתוח: מחטים או חלקי מחטים, פדים, מספרים וכיו"ב.


התובעים פוצו בהתאם לנזק שנגרם להם ולמשך הזמן שסבלו.


 
 

יעל פלג

Yael Peleg

עורכת דין ומגשרת

Attorney At Law

טלפון:  09-9585878     03-6445406

                פקס: 09-9585747

©Yael Peleg - All rights reserved