top of page

יעל פלג

עורכת דין ומגשרת

Yael Peleg

Attorney At Law

תיקים מרכזיים

Yael Peleg

יעל פלג

עורכת דין ומגשרת

Attorney At Law

אף אוזן גרון - ילדים

דלקות כרוניות שהסתיימו בחירשות ושיתוק בפנים

התובע סבל מילדותו מדלקות כרוניות באוזן והיה במעקב במרפאת א.א.ג תחילה במסגרת קופת חולים ואח"כ במרפאת חוץ של בי"ח. בשנות העשרה לחייו אושפז במחלקת א.א.ג בגלל פוליפ באוזן עם הפרשה מוגלתית ורקמת כולסטאטומה. מחשש להרס עצמות השמיעה הוחלט לבצע ניתוח לסילוק הכולסטאטומה. בניתוח נמצאה כולסטאטומה גדולה ללא הרס תעלת עצב הפנים או האוזן הפנימית. בסמוך לאחר הניתוח הופיע שיתוק של כל ענפי עצב הפנים ופגיעה במערכת שיווי המשקל. התובע נותח שוב למחרת לבדיקת סיבת השיתוק. בניתוח נמצא קטע גלוי של העצב וכן דליפה של נוזל האוזן הפנימית, אשר טופלו. לאחר הניתוח נצפתה חולשה בתנועתיות הפנים בצד המנותח. התובע טופל בסטרואידים ושוחרר להמשך מעקב במרפאת החוץ של ביה"ח. לאחר כשנה, כשהתברר שאין כל שיפור במצבו של התובע, פנתה אמו לייעוץ נוסף. בניתוח נוסף של האוזן לא נמצאו עצמות שמע , שאריות של התופיות נמצאו דבוקות לחלל התוף, עצב הפנים נמצא חתוך, עם חסר מלא של העצב באורך כ - 2 ס"מ, ונראו חלקי עצם דבוקים. התובע נותר עם שיתוק מלא של הפנים בצד אחד, חירשות מלאה באוזן אחת, הוא סובל מסחרחורות ופגיעה בשיווי המשקל, פגיעה בראיה, חוסר יכולת לסגור את העין ונזק אסתטי.               
בתביעה שהגיש נגד הצוות הרפואי אשר טיפל בו טען כי ביה"ח התרשל בכך שלא הסביר לו או להוריו כי קיים סיכון בסוג הניתוח שבוצע, וכי הטיפול עצמו היה רשלני: היה איחור באבחון הכולסטאטומה אשר גרם לסיכון מוגבר בניתוח, בעת הניתוח  נגרם נקב (פיסטולה) אשר גרם לאובדן האוזן הפנימית, חירשות וסחרחורות, עצב הפנים נחתך וגרם לשיתוק מלא של חצי פנים, נזקי הניתוח הראשון לא זוהו מיד ולא תוקנו במועד.        


התובע פוצה על נזקיו.   

אף אוזן גרון - ילדים
Anchor 1
bottom of page