top of page

יעל פלג

עורכת דין ומגשרת

Yael Peleg

Attorney At Law

תיקים מרכזיים

Yael Peleg

יעל פלג

עורכת דין ומגשרת

Attorney At Law

פלסטיקה - עינים

שחזור ארובת העין לאחר עקירת עין

בהיותו כבן שנה וחצי, אובחן אצל התובע סרטן ברשתית העין (Retinoblastoma), בעקבותיו נאלץ לעבור עקירה של גלגל העין. בהמשך עבר הקרנות וכן סדרה של ניתוחים פלסטיים לתיקון ארובת העין והתקנת עין תותבת מזכוכית. מאחר שהניתוחים בוצעו בגיל צעיר מאד, גרמו העקירה וההקרנות שעבר לחוסר התפתחות גרמית של אזור ארובת העין ועקב כך נוצרה דפורמציה בפנים, אשר הלכה והחריפה ככל שהתבגר. כשהגיע התובע לבגרות, הוא פנה לייעוץ פלסטי באחת מהמחלקות המתמחות בסוג כזה של ניתוחים על מנת לבדוק ביצוע שיקום פנים ולשפר את חזותו החיצונית. הוצע לו לעבור ניתוח שחזור והוסבר לו כי הניתוח יתבצע בשני שלבים: תחילה ניתוח אחד ארוך יותר, ולאחריו ניתוח קוסמטי קטן. בשום שלב לא הוסבר לתובע כי הניתוח כרוך בסיכונים כלשהם. בשום שלב לא הוסבר לתובע כי מדובר בניתוח שיש עמו ניסיון מועט מאד בארץ בפרט ובעולם בכלל וכי סיכויי ההצלחה של הניתוח לא ברורים. בשום שלב לא הוסבר לתובע כי סיכויי הצלחה של הניתוח אצלו קטנים במיוחד נוכח העובדה שאזור העין עבר הקרנות. בשום שלב לא הוסבר לתובע כי יתכן שלאחר שני הניתוחים יהיה מצבו גרוע יותר מאשר לפני הניתוחים. לאחר הניתוח הראשון נאמר לתובע כי לאחר הפרדת ארובת העין לצורך השתלת העצם לא הצליחו הרופאים לסגור אותה כיאות. עקב כך נותר התובע לאחר הניתוח עם פנים אסימטריות, קיר תחתון של ארובת עין שקוע, גבה נמוכה, צניחת עפעפיים וסטייה של זווית הפה. בהמשך עבר התובע סדרת של עוד 5 ניתוחים "מתקנים" אשר נמשכה כארבע שנים. במהלך כל התקופה שבין הניתוחים נאלץ התובע להיות כל העת עם תחבושות ו/או רטייה על העין, כאשר בכל פעם הבטיחו לו שהניתוח הבא יתקן את המצב. לאחר הניתוח השישי החל הספק להתעורר בלבו של התובע  והוא שאל את הרופאים במפורש האם אכן צפוי הניתוח לשפר את מצבו והוא יוכל להשתחרר מהרטייה. רק בשלב זה התברר לתובע כי לא זו בלבד שלא ניתן לשפר את המצב, אלא שאף לא ניתן עוד להשיב את העין למצבה כפי שהיה בטרם החלה סדרת הניתוחים. התברר כי העיוות והנזק שנגרם כבר הנם בלתי הפיכים ולמעשה יאלץ להיות עם רטייה על העין כל חייו.                                   
בתביעה אשר הגיש לביהמ"ש טען התובע כי הצוות שטיפל בו התרשל בכך שלא מסר לו את מלוא האינפורמציה - את ניסיונו המועט בסוג כזה של ניתוחים ואת האפשרות שמצבו לאחר הניתוחים יהיה גרוע יותר מאשר לפניהם. התובע טען כי היה אמור לעבור שני ניתוחים - אחר גדול יותר ואחד תיקון קוסמטי קטן, ואילו בפועל נאלץ לעבור סדרה של ניתוחים כשבכל ניתוח ניסה הצוות הרפואי לתקן את כישלונו של הניתוח שקדם לו. 


ביהמ"ש קיבל את טענות התובע ופסק לו פיצויים.            

פלסטיקה - עינים
Anchor 1
bottom of page