top of page

יעל פלג

עורכת דין ומגשרת

Yael Peleg

Attorney At Law

תיקים מרכזיים

Yael Peleg

יעל פלג

עורכת דין ומגשרת

Attorney At Law

תאונת עבודה - נפילה מגג

התובע, בשנות הארבעים לחייו, גגן במקצועו. הוא עבד בחברה העוסקת בכיסוי ותיקון גגות, התקנת מרזבים וכיו"ב. ביום התאונה הועסק התובע בהחלפת לוחות אסבסט בגג מבנה מגורים של חיילים באחד מבסיסי צה"ל. לצורך החלפת הלוחות הונחו על הגג לוחות זחילה, כליהם עמדו הפועלים וביניהם התובע, לצורך פירוק הלוחות הישנים והחלפתם בלוחות אזבסט חדשים. לפתח קרס הלוח עליו עמד התובע והוא נפל מגובה של כ - 5 מ', נחבל בראשו ובגבו ואיבד הכרתו. הוא פונה במסוק לבי"ח ונותר מחוסר ארוכה תקופה ממושכת. לאחר ששבה אליו הכרתו ולאחר שיקום ממושך נותר התובע נכה בשיעור 100%.     
נסיבות התאונה ואופן התרחשותה נותרו עלומות. הועלו מספר תרחישים אפשריים אך לא ניתן היה להוכיח אף אחד מהם. חוקר מטעם משרד העבודה אשר בדק את נסיבות המקרה קבע שהתאונה קרתה כתוצאה מטעות אנוש של התובע וכי לא היתה התרשלות של מי מהגורמים האחראיים לעבודה או למבנה.           
בתביעה שהוגשה לביהמ"ש כנגד כל הגורמים אשר היו אחראיים לבטיחות תנאי העבודה טען התובע כי הם היו חייבים להגן עליו מפני נפילה מהגג והם הפרו חובה זו. התובע טען בין היתר כי לא ננקטו על ידי מעסיקיו האמצעים הנדרשים על פי חוק בעבודה על גגות שבירים ובין היתר: לא בוצעה לפני ביצוע העבודה בדיקה יסודית של מהנדס לגבי כל רכיבי הגג, כדי לוודא שטיבם וחוזקם מאפשר ביצוע העבודה בבטחה, וזאת חרף העובדה שהגג "טופל" זמן מה קודם לכן על ידי חיילים שניסו לתקנו בעצמם ללא הצלחה; העבודה התבצעה מבלי שנכח במקום מנהל עבודה; התובע נשלח לעבוד על הגג לבד, בניגוד לתקנות מפורשות האוסרות על כך; לוחות הזחילה עליהן עמד התובע לא היו יציבים בין היתא נוכח העובדה שבגג המבנה היו מספר לוחות אסבסט שלא הוחזרו למקומם הנכון על ידי החיילים שניסו לתקן את הגג קודם לכן; התובע לא צויד בחגורת בטיחות או בחבל קשירה אשר ימנע נפילתו.                                                          
טענות המעביד היו שהתובע נפל כיון שירד מלוח הזחילה,  שהוא לא ידע על החובה בחוק לבדוק את הגג על ידי מהנדס אך בכל מקרה "בשביל להחליף לוח אסבסט בגג לא שולחים מהנדס", שהתובע היה עובד מנוסה ולכן לא היה צורך בנוכחות של מנהל עבודה בנוסף, ושבסוג כזה של עבודה לא נהוג להשתמש בחגורת בטיחות הגם שהדבר קבוע בחוק. 


ביהמ"ש קיבל את טענות התובע ופסק לו פיצויים.            

תאונת עבודה - נפילה מגג
bottom of page