top of page

יעל פלג

עורכת דין ומגשרת

Yael Peleg

Attorney At Law

תיקים מרכזיים

Yael Peleg

יעל פלג

עורכת דין ומגשרת

Attorney At Law

תאונת עבודה - נפילה מגובה

המנוח עבד כפועל בניין אצל קבלן פרטי. במועד התאונה הועסק בבניית וילה. ברצפת הקומה השניה, בה עבד, היה פתח גדול שהיה אמור לשמש כפיר למעלית. על המנוח הוטל לסמן את מיקומו של הקיר מסביב לפיר. על הרצפה היתה פזורה פסולת רבה, ובין היתר דיקט גדול שהיה מונח על גבי הפיר אך לא מקובע. המנוח, אשר חשב שהדיקט הוא חלק מהפסולת, הזיז אותו הצידה כדי לנקות את הרצפה לצורך סימון הקירות, ונפל לתוך הפיר מגובה כארבעה מטר לקומה הראשונה. הוא נפצע בכל חלקי גופו, ונפטר כעבור מספר ימי אשפוז בביה"ח. משפחתו של המנוח תבעה את הקבלן בגין רשלנות על כך שלא הדריך כראוי את המנוח ועל כך שכיסה את הפיר ברשלנות מבלי לקבע את לוח הדיקט שכיסה את הפיר לרצפה כך שלא ניתן יהיה להזיזו. 

המשפחה פוצתה

תאונת עבודה - נפילה מגובה
Anchor 1
bottom of page