top of page

יעל פלג

עורכת דין ומגשרת

Yael Peleg

Attorney At Law

תיקים מרכזיים

Yael Peleg

יעל פלג

עורכת דין ומגשרת

Attorney At Law

פגיעה ממכונה לא מוגנת

יד שנתפסה במכשיר האבסה חשמלי לעופות

התובע היה ילד בן 6 במועד התאונה. להוריו היה משק חקלאי עם לול. בלול הותקן מכשיר האבסה חשמלי אוטומטי לעופות. עת שהה הילד עם אביו בלול, החל לפתע מכשיר ההאבסה לפעול. כף ידו של התובע נתפסה בין חוליות גלגל השיניים של מכשיר ההאבסה אשר היה חשוף ולא מוגן. אביו של התובע, אשר שמע את זעקותיו, ניתק מיד את המכשיר מהחשמל והזעיק עזרה. ניסיונות חילוץ היד מהמכשיר נמשכו כארבעים דקות, והתובע הובהל לביה"ח. הוא סבל מפריקה של המפרקים, שברים ופגיעה בעצבי כף היד. לאחר סדרת ניתוחים נותר התובע עם נכות קשה בכף היד - תפקודית ואסתטית. התובע והוריו תבעו את החברה אשר יצרה ומכרה להם את המכשיר בטענה שאזור גלגל השיניים היה חייב להיות ממוגן , ואילו אכן היה ממוגן היד לא התאונה לא היתה מתרחשת.                                                        

ביהמ"ש קיבל את התביעה, קבע שיצרן המכשיר התרשל בכך שסיפק מכשיר לא ממוגן ופסק לתובע פיצויים על נזקיו. יחד עם זאת הטיל ביהמ"ש חלק מהאשם גם על אבי התובע, אשר התרשל בשמירה על בנו הקטין.

פגיעה ממכונה לא מוגנת
Anchor 1
bottom of page