top of page

יעל פלג

עורכת דין ומגשרת

Yael Peleg

Attorney At Law

תיקים מרכזיים

Yael Peleg

יעל פלג

עורכת דין ומגשרת

Attorney At Law

תאונה בים

התובע בשנות השלושים לחייו בילה עם משפחתו בחוף הים. כשרצה לעזוב, רצה לשטוף את בנו הקטן מהחול, ולשם כך השתמש במקלחות שהיו על החוף. המקלחות היו על רמפה מבטון, אליה הובילו מספר מדרגות. הוא עלה לרמפה עם בנו בידיו, שטף אותו, ופנה לרדת מצידה השני הרמפה ולפנות מקום למתרחצים אחרים. התובע לא ידע שבצידה השני של הרמפה, אשר לא היתה מגודרת, אין מדרגות, כיון ששטח המקלחות נמצא בשיפוצים. הוא הושיט את רגלו קדימה על מנת לרדת, ונפל מגובה כמטר תוך שהוא נחבט בגבו באופן קשה מרמפת הבטון ממנה ירד. התובע נותר עם נכות בגבו ומבגבלות תנועה אשר לא אפשרו לו להמשיך בעבודתו, אשר היתה עבודה פיזית. לאחר המקרה הונמך משטח המקלחת לגובה החול שמסביב ובוטלו המדרגות. 
 בתביעה שהגיש נגד הרשות המקומית אשר היתה אחראית על תחזוקת החוף טען התובע כי הרשות התרשלה בכך שאפשרה למתרחצים גישה חופשית למקום חרף עבודות השיפוץ,  לא גידרה את הרמפה בצד שבו לא היו מדרגות, ולא שמה שלטי אזהרה מפני סכנת נפילה מהרמפה בצד שלא היה מגודר.

העיריה מצידה טענה להגנתה שהתובע התרשל בכך שהיה יחף (במקלחת!!) ועקב כך החליק.

תאונה בים
Anchor 1
bottom of page