top of page

יעל פלג

עורכת דין ומגשרת

Yael Peleg

Attorney At Law

תאונת דרכים

 מהי תאונת דרכים?

תאונת דרכים מוגדרת כתאונה שאירעה תוך כדי שימוש ברכב מנועי כשהשימוש הוא לצורכי תחבורה.
הנפגע יכול להיות הנהג, נוסע ברכב או הולך רגל שנפגע מהרכב. בפסיקת בתי המשפט הורחב המושג "שימוש ברכב מנועי" בין היתר גם למצבים של כניסה ויציאה מהרכב, וכל מקרה יש לבחון לגופו. 

 מהי תאונת דרכים?
bottom of page