יעל פלג

עורכת דין ומגשרת

Yael Peleg

Attorney At Law

רשלנות רפואית

 מהי רשלנות רפואית?

 רשלנות רפואית מוגדרת כסטייה מסטנדרט הטיפול המקובל. בתי המשפט נוהגים לבחון כיצד היה נוהג רופא סביר בנסיבות המקרה, ואם מתברר שהטיפול לא תאם את הרמה המקצועית המקובלת אזי ניתן לקבוע שהיתה רשלנות בטיפול. סטייה מסטנדרט הטיפול יכולה לבוא לידי ביטוי בין היתר באי ביצוע בדיקות שמקובל לבצע, באיחור באבחון המצב הרפואי או אבחון שגוי שלו,  במתן טיפול שאינו מתאים, במתן טיפול מבלי שהוסברו לחולה מלוא הסיכונים בטיפול, בסיבוך כתוצאה מטיפול אשר אילו בוצע במיומנות הדרושה לא היה צריך לקרות, וכיו"ב. נטל הוכחת הרשלנות מוטל על התובע. 

 

יעל פלג

Yael Peleg

עורכת דין ומגשרת

Attorney At Law

טלפון:  09-9585878     03-6445406

                פקס: 09-9585747

©Yael Peleg - All rights reserved