top of page

יעל פלג

עורכת דין ומגשרת

Yael Peleg

Attorney At Law

רשלנות רפואית

מתי יש עילה לתביעה בגין רשלנות רפואית?

לא בכל מקרה של רשלנות רפואית יש עילה לתביעה. תנאי הכרחי נוסף הוא קיומו של נזק אשר נגרם כתחוצאה ישירה מהרשלנות. הנזק יכול להיות החמרת מצב קיים, נכות צמיתה שלא היתה נגרמת אילו בוצע הטיפול כראוי, או כאב וסבל אשר נגרם לחולה כתוצאה מהטיפול הרשלני.

מתי יש עילה לתביעה בגין רשלנות רפואית
bottom of page