top of page

יעל פלג

עורכת דין ומגשרת

Yael Peleg

Attorney At Law

רשלנות רפואית

כיצד מגישים תביעה בגין רשלנות רפואית?

 

כל עניין שברפואה אותו מבקש תובע להביא בפני בית המשפט חייב להיות נתמך בחוות דעת רופא מומחה. לפיכך לא ניתן להגיש תביעה בגין רשלנות רפואית בלי לצרף לה חוות דעת מומחה בתחום בו עוסקת התביעה. לעתים יש צורך ביותר מחוות דעת אחת - וזאת כאשר מדובר בטיפול ו/או בנזק במספר תחומים. חוות דעת המומחה הרפואי אמורה לבסס  את טענת הרשלנות, את הקשר הסיבתי בין הטיפול הרשלני לנזק שנגרם ואת מהות ושיעור הנזק שנגרם. החלק המעשי של הגשת תביעה מפורט ב"שלבי הטיפול"

כיצד מגישים תביעה בגין רשלנות רפואית?
bottom of page