יעל פלג

עורכת דין ומגשרת

Yael Peleg

Attorney At Law

רשלנות רפואית

האם המוסד או הרופא שטיפלו בי חייבים למסור לי את החומר הרפואי הנוגע לטיפול?

כן. על כל רופא או מוסד רפואי המטפל בך קיימת חובה על פי חוק  לתעד בכתב את כל פרטי הטיפול. למעט במקרים חריגים - קיימת גם חובה למסור למטופל העתק הרישומים על פי בקשתו. לצורך קבלתם על החולה לפנות לרופא או למוסד בו טופל, ולחתום על טופס ויתור על סודיות רפואית.

 

יעל פלג

Yael Peleg

עורכת דין ומגשרת

Attorney At Law

טלפון:  09-9585878     03-6445406

                פקס: 09-9585747

©Yael Peleg - All rights reserved