top of page

יעל פלג

עורכת דין ומגשרת

Yael Peleg

Attorney At Law

רשלנות רפואית

לא הזהירו אותי שהטיפול יכול לגרום לנזק אבל בטופס שחתמתי כתוב שכן. האם יש לי עילת תביעה?

צריך לבדוק את הטופס שעליו חתמת והנסיבות בהן הוחתמת על הטופס. יש מצבים בהם לא די בהחתמה על טופס הסכמה כללי כדי למנוע אפשרות תביעה בגין נזק שהחולה לא הוזהר מפניו.

לא הזהירו אותי שהטיפול יכול לגרום לנזק אבל בטופס שחתמתי כתוב שכן. האם יש לי עילת תביעה?
bottom of page