top of page

יעל פלג

עורכת דין ומגשרת

Yael Peleg

Attorney At Law

תאונת דרכים

נפגעתי בתאונה. לפני כן היו לי בעיות רפואיות אבל התאונה החמירה את המצב. האם העבר הרפואי רלבנטי?

בהחלט כן. אתה זכאי לפצוי רק בגין הנזק שנגרם לך בתאונה. במסגרת תביעה בגין תאונת דרכים (או כל נזק גוף אחר) ייבדק העבר הרפואי שלך, וכל הבעיות הרפואיות והתפקודיות מהן סבלת קודם לכן יילקחו בחשבון. אם יתברר שהבעיות הרפואיות מהן סבלת בעבר לא השפיעו על תפקודך ואילו הפגיעה בתאונה פגעה בתפקוד - המשקל שייחסו לעברך הרפואי יהיה פחות משמעותי. יש מצבים שדווקא בגלל הבעיות הרפואיות שהיו לאדם פגיעתו בתאונה היא חמורה יותר מאשר אצל אדם שהיה בריא לחלוטין, ובמקרה כזה יתחשבו בזה דווקא לכיוון של הגדלת הפיצוי. חשוב לדעת שכבר בשלב הראשון תתבקש לחתום על טופס ויתור על סודיות רפואית אשר יאפשר הן לעורך הדין אשר ייצג אותך והן לעורך הדין של חברת הביטוח לקבל לידיו  את התיק הרפואי המלא שלך. 

נפגעתי בתאונה. לפני כן היו לי בעיות רפואיות אבל התאונה החמירה את המצב. האם העבר הרפואי רלבנטי?
bottom of page