top of page

יעל פלג

עורכת דין ומגשרת

Yael Peleg

Attorney At Law

תאונת דרכים

חברת הביטוח מחייבת אותי להבדק בפוליגף, האם אני מחוייב לעשות כן?

בדיקת פוליגרף אינה מדויקת. לעתים גם אנשים דוברי אמת יכולים "להיכשל" בבדיקה בגלל התרגשות או גורמים אחרים. מסיבה זו בדיקת פוליגרף אינה מהווה ראיה קבילה בבית המשפט ולא ניתן לעשות בה שימוש ללא הסכמת הצדדים. אינך חייב להסכים לבדיקה, ובכל מקרה גם אם אתה מסכים - עדיף להתנות מראש שלא ניתן יהיה להשתמש בתוצאות הבדיקה בהליך משפטי.

חברת הביטוח מחייבת אותי להבדק בפוליגף, האם אני מחוייב לעשות כן?
bottom of page