יעל פלג

עורכת דין ומגשרת

Yael Peleg

Attorney At Law

תאונת דרכים

חברת הביטוח מחייבת אותי להבדק בפוליגף, האם אני מחוייב לעשות כן?

בדיקת פוליגרף אינה מדויקת. לעתים גם אנשים דוברי אמת יכולים "להיכשל" בבדיקה בגלל התרגשות או גורמים אחרים. מסיבה זו בדיקת פוליגרף אינה מהווה ראיה קבילה בבית המשפט ולא ניתן לעשות בה שימוש ללא הסכמת הצדדים. אינך חייב להסכים לבדיקה, ובכל מקרה גם אם אתה מסכים - עדיף להתנות מראש שלא ניתן יהיה להשתמש בתוצאות הבדיקה בהליך משפטי.

 

יעל פלג

Yael Peleg

עורכת דין ומגשרת

Attorney At Law

טלפון:  09-9585878     03-6445406

                פקס: 09-9585747

©Yael Peleg - All rights reserved