top of page

יעל פלג

עורכת דין ומגשרת

Yael Peleg

Attorney At Law

תאונות עבודה

נפגעתי בעבודה. את מי אני אמור לתבוע על הנזק שנגרם לי?

פגיעה בעבודה מטופלת במסגרת תביעה למוסד לביטוח לאומי, בהנחה כמובן שמעסיקך שילם עבורך כחוק למוסד לביטוח לאומי. במקרים מסויימים, כאשר התאונה אירעה כתוצאה מרשלנות - אפשר לתבוע את המעביד. אם למעביד יש ביטוח אחריות מקצועית - מי שתישא בסופו של דבר בתשלום תהיה חברת הביטוח שלו. 

נפגעתי בעבודה. את מי אני אמור לתבוע על הנזק שנגרם לי?
bottom of page