top of page

יעל פלג

עורכת דין ומגשרת

Yael Peleg

Attorney At Law

תאונות עבודה

נפגעתי בתאונת עבודה שאני הייתי אשם בה. האם אני יכול לתבוע את הביטוח של המעביד?

ביטוח אחריות מעבידים חל כאשר המעביד התרשל וכתוצאה מכך נגרם לעובד נזק. אם נפגעת כתוצאה מחוסר זהירות שלך - תוכל להגיש תביעה במסגרת המוסד לביטוח לאומי. 

נפגעתי בתאונת עבודה שאני הייתי אשם בה. האם אני יכול לתבוע את הביטוח של המעביד?
bottom of page