top of page

יעל פלג

עורכת דין ומגשרת

Yael Peleg

Attorney At Law

תאונות עבודה

נפגעתי ביום הראשון שלי במקום העבודה. האם אני יכול לתבוע?

כן. הזכות לפיצוי בגין פגיעה בעבודה אינה תלויה בותק. לשאלת הותק יכולה להיות משמעות בתביעת רשלנות נגד מעביד - אם אתה עובד חדש, ולא הדריכו אותך כמו שצריך או הטילו עליך עבודה שלא ידעת לבצע ולא השגיחו עליך כראוי - יהסיכוי שלך בתביעה מול המעביד הוא גבוה יותר מאשר לעובד ותיק ומנוסה.  

נפגעתי ביום הראשון שלי במקום העבודה. האם אני יכול לתבוע?
bottom of page