top of page

יעל פלג

עורכת דין ומגשרת

Yael Peleg

Attorney At Law

תאונות עבודה

אני עובד ותיק ומנוסה, ונפגעתי בעבודה. האם יש לי סיכוי בתביעה?

בתי המשפט נוטים להחמיר מאד עם מעבידים וכללי בטיחות בעבודה ולכן גם עובדים מנוסים וותיקים יכולים לזכות בתביעה נגד מעביד אם יוכח שהמעביד התרשל ולא הקפיד על כללי בטיחות סבירים בעבודה.

אני עובד ותיק ומנוסה, ונפגעתי בעבודה. האם יש לי סיכוי בתביעה?
bottom of page