top of page

יעל פלג

עורכת דין ומגשרת

Yael Peleg

Attorney At Law

תאונות עבודה

הייתי חשוף משך שנים לחומרים רעילים. רק עכשיו התברר לי שנגרם לי מזה נזק משמעותי. האם אני יכול לתבוע את המעביד?

אם תוכיח שהמעביד לא סיפק לך אמצעי הגנה מתאימים כנגד החומרים הרעילים (מסיכה, ביגוד מתאים, כפפות וכיו"ב) יש לך עילת תביעה כנגד המעביד.

הייתי חשוף משך שנים לחומרים רעילים. רק עכשיו התברר לי שנגרם לי מזה נזק משמעותי. האם אני יכול לתבוע את המעביד?
bottom of page